Klimatyzacja, kiedy wykonać serwis Warszawa

Wraz z wejściem w życie nowych regulacji unijnych odnośnie efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych, firma wprowadziła do swojej oferty systemy klimatyzacji, które w znaczny sposób minimalizują zużycie energii elektrycznej, a tym samym wypełniają wszystkie warunki dyrektywy. Zgodnie z nowymi regulacjami UE dotyczącymi efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych, Rozporządzenie Komisji UE z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie wykonania dyrektywy w odniesieniu do wymogów eko-projektu dla klimatyzatorów, zostały narzucone producentom tego typu urządzeń nowe zadania w zakresie certyfikacji urządzeń oraz nowe pojęcia, tzw. sezonowe współczynniki efektywności energetycznej SEER i SCOP. Etykietowanie urządzeń wymusza na producentach sprecyzowanie, do jakiej klasy energetycznej należy urządzenie, co w łatwy sposób ma umożliwić Klientowi określenie zużycia energii w warunkach porównawczych. Etykieta energetyczna precyzuje klasę urządzenia, od najniższej dopuszczalnej. W przypadku najwyższego poziomu A++ w przypadku obydwu współczynników. Zarówno są określone w zależności od stref klimatycznych oraz zawierają pełną informację o poborze prądu przez wszystkie elementy urządzenia wraz z czasem ich pracy. Dla użytkowników kluczową informacją jest wskaźnik rocznego zużycia energii, oznaczony odrębnie dla trybu chłodzenia oraz trybu grzania. Wartość ta zawarta w dokumentacji technicznej, dostępnej w formie katalogu, jest wykorzystywana jako wartość porównawcza w stosunku do różnych producentów, ponieważ warunki brzegowe, określone przepisami dyrektywy unijnej, są takie same dla każdego. Ograniczono w ten sposób pole do manipulacji danymi. Obecnie certyfikacja taka dotyczy urządzeń klimatyzacyjnych o wielkościach niższych o mocy chłodniczej, jednak gotowe są już wytyczne dla urządzeń o wyższej mocy, które będą stopniowo wprowadzane w życie od 2016 roku. Nieszczelność instalacji może spowodować niedobór czynnika chłodniczego, zmianę jego właściwości termodynamicznych, ponadto mogą pojawić się problemy z systemem chłodzenia i grzania, może nastąpić ubytek oleju smarnego, a w efekcie może dojść do awarii i uszkodzenia sprężarki. Zagrożenie, jakie niesie ze sobą nieszczelność układu klimatyzacji, jest naprawdę poważne, dlatego też próba z wykorzystaniem azotu jest obowiązkowa i narzucona prawnie.